Alarmy Stacjonarne

Centrala alarmowa CA-10 - cena-390.00 zł

Centrala alarmowa CA-10

* 16 wejść - 8 wejść na płycie głównej - 2 w każdym manipulatorze - rozbudowa przez kolejne manipulatory lub ekspander - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC - 21 rodzajów reakcji - wykrywanie awarii czujki - wykrywanie zamaskowania czujki

* 6 wyjść - 4 wyjścia wysoko prądowe 2,2A - 2 wyjścia nisko prądowe OC (otwarty kolektor) - programowalne - 41 funkcji

* 4 strefy

* sterowanie - manipulator LCD i LED - telefoniczne z wykorzystaniem MST-1

* programowanie - z manipulatorów LCD i LED - lokalnie z użyciem komputera przez łącze RS-232 - zdalnie poprzez wbudowany modem 300bps

* pamięć zdarzeń - nieulotna - 255 zdarzeń - włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp. - użyte funkcje - data i godzina wystąpienia

* hasła - 1 hasło serwisowe - 1 hasło administratora - do 13 haseł użytkownika w każdej strefie - do 32 haseł użytkownika w systemie

* 4 timery - automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref itp. - nadzór pracy wartowników

* dialer telefoniczny - monitoring - 2 numery stacji monitorujących - odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu - powiadamianie - zdalne programowanie z komputera przez modem

* powiadamianie - 8 numerów telefonów (syntezer mowy SM-2) - 1 komunikat w formie nagrania audio - 4 komunikaty tekstowe do przesłania na pager

* zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21 - inteligentne ponawianie próby transmisji danych - programowalny algorytm postępowania centrali

* łącze RS-232 - programowanie lokalne - dołączenie drukarki z portem szeregowym

* zasilacz impulsowy - wydajność 2,2A - zabezpieczenie przeciwzwarciowe - układ ładowania i kontroli akumulatora - odłączanie akumulatora rozładowanego

* wydruk - bieżący wydruk pamięci zdarzeń - funkcje wydruku wybranych zdarzeń

* automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu


Centrala CA-4MX - cena-296.70 zł

Centrale alarmowe CA-4MX

* 4 wejścia parametryczne - obsługa czujek NO, NC w konfiguracji EOL - 1 linia z 24h czuwaniem (antysabotażowa, napadowa) - 1 linia opóźniona - możliwość zablokowania linii

* wejścia sterujące (np. sterowane radiolinią) - załączenie czuwania - zwłoka

* 4 wyjścia - 2 sygnalizatory akustyczne - sygnalizator optyczny - zasilanie czujek - zabezpieczone niezależnymi bezpiecznikami

* 7 diod LED - stan wejść - SABOTAŻ, ZWŁOKA, - stan systemu - ALARM - ZASILANIE

* pamięć alarmów

* zasilacz o wydajności 0,7A


Centrala CA-4V1 - cena-162.50 zł

Centrala alarmowa CA-4V1

* 4 wejścia parametryczne - obsługa czujek NO, NC w konfiguracji EOL - 3 rodzaje reakcji

* 2 wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami - 1 sygnalizator optyczny - 1 sygnalizator akustyczny

* sterowanie - do 3 manipulatorów LED

* pamięć 7 alarmów

* hasła - 1 hasło serwisowe - 4 hasła użytkowników (2 główne i 2 dodatkowe)

* zabezpieczenie przed nieuprawnionym odblokowaniem lub odgadywaniem hasła (3 błędne hasła - alarm)

* ciche czuwanie - alarm tylko w manipulatorze (bez aktywacji syreny)

* zasilacz o wydajności 1A

* automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu


Centrala CA-5 - cena-240.80 zł

Centrala alarmowa CA-5

* 5 wejść - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC - 9 rodzajów reakcji

* 3 wyjścia - 1 wysoko prądowe alarmowe - zabezpieczenie 3,15A - 2 programowalne OC - obciążalność 50mA

* sterowanie - manipulator LCD - manipulator LED

* programowanie - lokalnie przez manipulator LED i LCD - zdalne programowanie z komputera przez modem - łącze RS-232 (TTL)

* pamięć zdarzeń - nieulotna - 255 zdarzeń - włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp. - data i godzina wystąpienia - użyte funkcje

* hasła - 1 hasło serwisowe - 1 hasło administratora - 6 haseł użytkowników

* dialer telefoniczny - monitoring - powiadamianie (jako jeden z formatów monitoringu) - programowanie zdalne przez telefon

* zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21 - inteligentne ponawianie próby transmisji danych - programowalny algorytm postępowania centrali

* zasilacz impulsowy - wydajność 1,2A - zabezpieczenie przeciwzwarciowe - układ ładowania i kontroli akumulatora - odłączanie akumulatora rozładowanego

* automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu


Centrala CA-6 - cena-285.70 zł

* 8 wejść o 6 wejść na płycie głównej o 2 wejścia w manipulatorze o obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC o 20 rodzajów reakcji

* 5 wyjść o 3 wyjścia wysoko prądowe 2,2A o 2 wyjścia nisko prądowe OC (otwarty kolektor) o 40 funkcji

* 2 strefy

* sterowanie o manipulatory LED o telefoniczne - współpraca z modułem MST-1 (wybrane funkcje)

* pamięć zdarzeń o nieulotna o 255 zdarzeń o włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp. o data i godzina wystąpienia o użyte funkcje

* hasła o 1 hasło serwisowe o 1 hasło administratora o 12 haseł użytkowników

* 4 timery o automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref itp. o nadzór pracy wartowników

* dialer telefoniczny - przekaz informacji o monitoring - 2 numery stacji monitorujących o odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu o zdalne programowanie z komputera przez modem

* zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej o rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21 o inteligentne ponawianie próby transmisji danych o programowalny algorytm postępowania centrali

* powiadamianie o 4 numery telefonów o 1 komunikat słowny w formie nagrania audio (syntezer mowy SM-2) o 2 komunikaty tekstowe do przesłania na pager

* możliwość dołączenia kilku manipulatorów (nie zwiększa liczby wejść centrali)

* łącze RS-232 (TTL) - programowanie lokalne

* zasilacz impulsowy o wydajność 1,2A o zabezpieczenie przeciwzwarciowe o układ ładowania i kontroli akumulatora o odłączanie akumulatora rozładowanego

* automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu Instrukcja


Centrala CA-8MX - cena-292.50 zł

Centrale alarmowe CA-8MX

* 8 wejść parametrycznych - obsługa czujek NO, NC w konfiguracji EOL - 1 linia z 24h czuwaniem (antysabotażowa, napadowa) - 1 linia opóźniona - możliwość zablokowania linii

* wejścia sterujące (np. sterowane radiolinią) - załączenie czuwania - zwłoka

* 4 wyjścia - 2 sygnalizatory akustyczne - sygnalizator optyczny - zasilanie czujek - zabezpieczone niezależnymi bezpiecznikami * 7/11 diod LED - stan wejść - SABOTAŻ, ZWŁOKA, - stan systemu - ALARM - ZASILANIE

* pamięć alarmów

* zasilacz o wydajności 0,7A


Czujnik AQUA - cena-105.00 zł

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

* podwójny piroelement

* zasięg: 9x9m

* kąt widzenia: 101 °

* temperatura pracy: -10 do +50 °C

* wymiary 63 x 96 x 49 mm


Czujnik AQUA RING - cena-140.00 zł

Czujnik ruchu sufitowy AQUA RING

* podwójny piroelement

* obszar chroniony: do 80 m kw. przy wys. 3,7 m

* temperatura pracy: -10 do+50°C * wymiary: 97 x 29 mm

* zasilanie:9-16 V DC

* pobór prądu: 9,5 mA

* wymiary: 97x 29 mm


Czujnik COBALT - cena-170.00 zł

Cyfrowa czujka dualna COBALT

* podwójny piroelement + mikrofala

* zasięg pir: 9x9 m

* zasięg mikrofali: 3 - 20 m

* kąt widzenia: 101 °

* temperatura pracy: -10 do +50 °C

* wymiary: 63 x 136 x 49 mm


Czujnik D&D - cena-350.00 zł

Zewnętrzny czujnik ruchu D&D

* dwa piroelementy

* zasięg: 13 m * kąt widzenia:130°

* podwójna optyka

* kompensacja temperatury

* zewnętrzny

* obudowa wodoszczelna

* wymienne soczewki: kurtynowa, dalekiego zasięgu i szerokokątna

* temperatura pracy: -20 do +50 °C

* zasilanie: 8,7-16 V DC

* pobór prądu: 13 mA

* wymiary: 135x85x43 mm


Czujnik GBD2 - cena-120.00 zł

* Podstawowa zasadą działania czujnika GBD 2 jest iloczyn dwóch kryteriów występujących w momencie rozbijania szyby: kryterium wysokich częstotliwości pochodzących od tłuczonego szkła oraz kryterium niskich częstotliwości pochodzących od silnego uderzenia w powierzchnię szyby.

# GBD-II wywoła alarm tylko wtedy, gdy zostaną spełnione oba powyższe kryteria. Nie reaguje więc na sygnały akustyczne mogące jedynie przypominać brzmieniem rozbijanie szyby np. dzwonek, brzęk kluczy, muzyka itp. W celu dokładnego dopasowania czujnika do warunków danego pomieszczenia zastosowano dwa potencjometry umożliwiające oddzielną regulację czułości dla obu wykrywanych częstotliwości. Dzięki nim można dostosować czujnik zarówno do dużego, akustycznego pomieszczenia (np. głośnego biura), jak i do cichego pokoju.


Czujnik GENIUS - cena-149.00 zł

Dualny czujnik podczerwieni GENIUS

* mikroprocesorowa analiza sygnału podczerwieni

* dwa podwójne piroelementy z podwójną optyką

* automatyczna regulacja czułości

* licznik impulsów

* podwójna kompensacja temperatury

* praca w trudnych warunkach np: małe zwierzęta, ptaki

* pamięć alarmu


Czujnik INDIGO - cena-135.00 zł

Czujnik zbicia szyby INDIGO

* zasięg: do 6 m

* dwutorowa analiza sygnału

* temperatura pracy: -10do+55° C

* zasilanie: 9-16 V DC

* pobór prądu: 12,5 mA

* wymiary: 48x78x23 mm


Czujnik OSD 23 - cena-165.00 zł

* Zasięg: do 80m2

* Wyjścia: alarmowe NC typu zatrzask

* Pobór prądu: 18mA

* Zakres temperatury pracy: od -25° do +55° * Waga : 150g

* Wymiary (śr. x wys.) : 10,7 x 6,3cm

* Wilgotność : 0,95


Czujnik PARADOX PRO PLUS - cena-100.00 zł

* detektor ruchu (pasywna podczerwień)

* Wykonane w technologii Plug & Play; współdziałają z centralą alarmową Digiplex

* Programowane przy użyciu klawiatury lub zdalnie za pomocą oprogramowania zapisująco-odczytującego Paradox Upload/Download Software for Windows

* Programowane metodą kopiowania ustawień innych czujek

* Bezpośrednia konwersja analogowo-cyfrowa

* Algorytm Digital SHIELD (do wyboru 4 poziomy)

* Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w trybach single lub dual (analiza wejścia lub wyjścia)

* Opatentowane cyfrowe przetwarzanie auto impulsowe (Digital Auto Pulse Processing)

* Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

* Konstrukcja bez obwodów analogowych

* Cyfrowa kompensacja temperatury

* Standardowe soczewki bez stref martwych

* Tryb testowania obszaru

* Metalowy ekran

* Błyskawiczne uruchomienie (7 s)


Czujnik SRP-100 - cena-100.00 zł

* Podwójny czujnik PIR wysokiej jakości

* Kompensacja temperatury

* Kuliste soczewki z filtrem światła białego

* Dyfrakcyjne lusterko chroniące strefę podejścia

* Dowolna wysokość instalacji czujki (od 1,5 do 3,6m)

* Wybór szerokości impulsu

* Płynna regulacja czułości

* Skuteczna praca w trudnych warunkach Czujnik pasywny podczerwieni SRP-100 Firmy CROW jest nowoczesnym analogowym detektorem ruchu o bardzo dobrych parametrach, całkowicie odpornym na zakłócenia. Połączenie nowoczesnej technologii oraz wysokiej klasy podzespołów czołowych firm światowych, a także wieloletniego doświadczenia, umożliwiło otrzymanie niezawodnego produktu do profesjonalnych zastosowań. W czujce zastosowano nowoczesną optykę skonstruowaną przez firmę NIPPON. W porównaniu z tradycyjną soczewką Fresnela skupia energię podczerwieni czterokrotnie silniej. Zawiera 52 strefy detekcji. Kulisty kształt soczewki oraz umieszczenie elementu PIR w ognisku krzywizny zapewnia jednakową czułość detekcji ze wszystkich kierunków chronionego obszaru, w tym również strefę podejścia. Zwierciadło dyfrakcyjne kieruje na element PIR energię wypromieniowaną przez człowieka, który znalazł się pod czujnikiem, nie odbijając energii wypromieniowanej przez inne obiekty (np. małe zwierzęta). Bardzo duża ilość energii skupianej przez optykę NIPPON umożliwiła znaczne zmniejszenie wzmocnienia sygnału z elementu PIR, co w rezultacie spowodowało istotny wzrost czułości detektora. Dostępne soczewki: szerokokątna, dalekiego zasięgu, kurtyna pozioma, kurtyna pionowa. Wskazówki montażowe: Czujkę można montować na wysokości od 1,5 do 3,6m. Zwora PULSE WIDTH umożliwia dopasowanie do warunków pracy otoczenia poprzez skokową regulację szerokości impulsu:

* pozycja 1: stabilne warunki otoczenia, szerokość impulsu:od 50ms,

* pozycja 2: szerokość impulsu: od 150ms, czujnik nie reaguje na małe zwierzęta,

* pozycja 3: szerokość impulsu: od 300ms. Zwora LED ustawiona w pozycji ON: działanie czujnika sygnalizowane jest zaświeceniem diody, zwora w pozycji OFF: dioda jest wyłączona Potencjometr pozwala na płynną regulację czułości (zasięgu).


Czujnik SRP-300 - cena-125.00 zł

* Podwójny czujnik PIR wysokiej jakości

* Mikroprocesorowa analiza widma

* Kompensacja temperatury

* Kuliste soczewki z filtrem światła białego

* Dyfrakcyjne lusterko chroniące strefę podejścia

* Dowolna wysokość instalacji czujki (od 1,5 do 3,6m)

* Możliwość ustalenia ilości zliczanych impulsów

* Płynna regulacja czułości

* Skuteczna praca w trudnych warunkach

* Automatyczny test 12 sekund po włączeniu

* Pamięć zadziałania Czujka SRP-300 Firmy CROW jest nowoczesnym mikroprocesorowym detektorem ruchu o bardzo dobrych parametrach, całkowicie odpornym na zakłócenia. Połączenie nowoczesnej technologii oraz wysokiej klasy podzespołów czołowych firm światowych, a także wieloletniego doświadczenia, umożliwiło otrzymanie niezawodnego produktu do profesjonalnych zastosowań. W czujce zastosowano nowoczesną optykę skonstruowaną przez firmę NIPPON. W porównaniu z tradycyjną soczewką Fresnela skupia energię podczerwieni czterokrotnie silniej. Zawiera 52 strefy detekcji. Kulisty kształt soczewki oraz umieszczenie elementu PIR w ognisku krzywizny zapewnia jednakową czułość detekcji ze wszystkich kierunków chronionego obszaru, w tym również strefę podejścia. Zwierciadło dyfrakcyjne kieruje na element PIR energię wypromieniowaną przez człowieka, który znalazł się pod czujnikiem, nie odbijając energii wypromieniowanej przez inne obiekty (np. małe zwierzęta). Bardzo duża ilość energii skupianej przez optykę NIPPON umożliwiła znaczne zmniejszenie wzmocnienia sygnału z elementu PIR, co w rezultacie spowodowało istotny wzrost czułości detektora. Dostępne soczewki: szerokokątna, dalekiego zasięgu, kurtyna pozioma, kurtyna pionowa. Wskazówki montażowe: Czujkę można montować na wysokości od 1,5 do 3,6m. Zwora PULSE umożliwia dopasowanie do warunków pracy otoczenia poprzez wybór ilości zliczanych impulsów:

* pozycja 1: stabilne warunki otoczenia, 1 impuls

* pozycja AUTO: automatyczny wybór ilości impulsów, od 2 do 3 Zwora LED ustawiona w pozycji ON: działanie czujnika sygnalizowane jest zaświeceniem diody, zwora w pozycji OFF: dioda wyłączona. Potencjometr pozwala na płynną regulację czułości (zasięgu).


Czujnik SRP-360 - cena-160.10 zł

* SRP 360 jest detektorem pasywnej podczerwieni przystosowanym do montowania na suficie chronionego pomieszczenia.

* Kulista soczewka zastosowana w SRP 360 oraz umieszczenie PIR-elementu w ognisku jej krzywizny powoduje docieranie takiej samej ilości energii podczerwieni ze wszystkich kierunków.

* Zastosowanie poczwórnego PIR-elementu (QUAD) zapewnia jednakową czułość detektora zarówno na obiekty przemieszczające się w poprzek jak i wzdłuż jego linii detekcji. SRP 360 charakteryzuje się jednakową czułością dla całego obszaru detekcji o średnicy do 10m.


Czujnik SRP-PET 2 - cena-120.00 zł

SRP PET 2 to najnowsza seria specjalizowanych czujników Crow, opracowanych specjalnie z myślą o obiektach, w których zachodzi konieczność pozostawiania zwierząt domowych w czasie gdy system alarmowy jest włączony. W trakcie prac nad serią czujników SRP w laboratoriach firmy Crow przeprowadzono szereg doświadczeń i analiz laboratoryjnych nad charakterem sygnału energii podczerwieni emitowanej przez różnego rodzaju obiekty, w tym również zwierzęta. Pozwoliło to później na opracowanie czujników sprawnie wykrywających intruzów, a jednocześnie mogących ignorować obecność zwierząt o określonej wadze. SRP PET 2 to analogowy czujnik PIR, który nie reaguje na zwierzęta o wysokości do 1m i wadze do 20 kg. przy zachowaniu zasięgu detekcji do 10m.


Czujnik TLC-15 detektor ruchu - cena-70.00 zł

* Gęsta, sztywna soczewka typu Micro-Prism

* Podwójny PIR - element

* Wybór ilości impulsów (1 lub 2)

* Najnowsza technologia SMD

* Wysoka odporność na zakłócenia

* Kompensacja temperatury


Czujnik z kamerą D-CM - cena-440.00 zł

Czujnik podczerwieni z niezależnie działającą kamerą czarno-białą D-CAM 600

* czujnik ruchu :SRP 600 o mikroprocesorowa analiza sygnału z analizą sygnału widma dla maksymalnej eliminacji fałszywych sygnałów

* podwójny PIRoelement

* płynna regulacja czułości

* kompensacja temperatury

* regulacja impulsów

* regulacja czułości

* kamera czarno-biała o przetwornik: 1/3'' CCD Samsung

* rozdzielczość: 420 TVL

* czułość : 0,2 LUX

* obiektyw: 3,6 mm Pinhole

* audio o kąt widzenia 90 st.

* uchwyt w komplecie


Czujnik zewnętrzny VX 402 - cena-830.00 zł

Zewnętrzny czujnik podczerwieni VX 402 REC

* podwójny piroelement

* zewnętrzny

* zasięg 12 m

* kąt widzenia: 90°

* ostrzeżenie głosowe 2 x 8 sek.

* temperatura pracy: -20 do +50°C

* zasilanie: 9,5 - 18 V DC

* pobór prądu: max. 200 mA

* wymiary: 198x80x82 mm


Expander wejść CA-10 - cena-173.00 zł

Ekspander CA-10 E

* 6 wejść - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC - 20 rodzajów reakcji - wykrywanie awarii czujki

* dodatkowe wejście sabotażu modułu

* dioda LED do sygnalizacji stanu wejść

* dołączany w miejsce manipulatora


Expander wejść CA-64 - cena-214.00 zł

Ekspander wejść CA-64 E

* 8 wejść - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC - kilkadziesiąt rodzajów reakcji - wykrywanie awarii czujki - wykrywanie zamaskowania czujki

* dodatkowe wejście sabotażu modułu


Kontaktron K-1 - cena-23.00 zł

* kolor biały

* nawierzchniowy


Kontaktron K-2 - cena-16.00 zł

* okrągły - wpuszczany

* kolor biały


Manipulator CA-4V1 - cena-150.50 zł

Manipulator CA-4V KLED

* 7 diod LED - stan wejść - DOZÓR, ALARM, - stan systemu - AWARIA

* podświetlenie klawiatury

* alarm PANIC wywoływany z klawiatury

* sygnalizacja dźwiękowa - alarm - awaria - czas na wejście - potwierdzenie operacji klawiatury

* mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora


Manipulator CA-5 LCD - cena-291.60 zł

* wyświetlacz LCD (2x16 znaków) - 2x16 znaków - komunikaty tekstowe - zegar systemu oraz data - odczyt pamięci zdarzeń - pokazanie stanu wejść

* podświetlenie klawiatury i wyświetlacza - stałe - czasowe po naciśnięciu klawisza - uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście

* alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

* 3 diody LED - stan stref - DOZÓR, ALARM - stan systemu - AWARIA - czas na wyjście

* sygnalizacja dźwiękowa - alarm - czas na wejście - czas na wyjście - naruszenie wejść (gong) - potwierdzenie operacji klawiatury

* sygnalizacja utraty łączności z centralą

* mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora


Manipulator CA-6 LED - cena-195.90 zł

Manipulator CA-6 KLED

* 15 diod LED - stan wejść centrali - stan stref - DOZÓR, ALARM, czas na wyjście - stan systemu - AWARIA - zajmowanie linii telefonicznej

* podświetlenie klawiatury

* alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

* sygnalizacja dźwiękowa - alarm - czas na wejście - czas na wyjście - naruszenie wejść (gong)

* 2 wejścia - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC - 20 rodzajów reakcji

* adres utrudniający zamianę lub dołączenie manipulatora

* mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora


Manipulator LCD CA-10 - cena-377.20 zł

Manipulator CA-10 KLCD

* wyświetlacz LCD - 2x16 znaków - komunikaty tekstowe - zegar systemu oraz data - stan wejść centrali - stan stref - stan systemu - odczyt pamięci zdarzeń

* podświetlenie klawiatury i wyświetlacza - stałe lub czasowe

* sygnalizacja dźwiękowa - alarm - awaria - czas na wejście - czas na wyjście - naruszenie wejść (gong) - potwierdzenie operacji klawiatury

* 2 wejścia - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC - 20 rodzajów reakcji - wykrywanie awarii czujki - wykrywanie zamaskowania czujki

* 6 diod LED - stan stref - DOZÓR, ALARM - stan systemu - AWARIA

* mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora

* łącze RS-232 - programowanie

* definiowanie nazw użytkowników, stref i wejść dla ułatwienia sterowania, kontroli i przeglądania pamięci zdarzeń


Manipulator LCD CA-64 - cena-444.30 zł

Manipulatory CA-64 KLCD-L i CA-64 KLCD-S

* wyświetlacz LCD - 2x16 znaków - odczyt pamięci zdarzeń - stan wejść centrali - stan stref - zegar systemu i data - notatki z serwisu - notatki serwisowe to wygodny sposób przypomnienia użytkownikowi m.in. o okresowej konserwacji systemu

* podświetlenie klawiatury i wyświetlacza - stałe - czasowe po naciśnięciu klawisza - uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście

* alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

* 6 diod LED - stan stref - ALARM, czas na wejście lub wyjście - stan systemu - AWARIA

* sygnalizacja dźwiękowa - alarm - awaria - czas na wejście - czas na wyjście - czas auto uzbrojenia - naruszenie wejść (gong) - potwierdzenie operacji klawiatury

* 2 wejścia - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC - kilkadziesiąt rodzajów reakcji - wykrywanie awarii czujki - wykrywanie zamaskowania czujki

* mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora

* sygnalizacja utraty łączności z centralą

* łącze RS-232 do współpracy z Guard 64


Manipulator LED CA-10 - cena-195.00 zł

Manipulator CA-10 KLED

* 15 diod LED - stan 12 wejść centrali - stan stref - DOZÓR, ALARM, czas na wyjście - stan systemu - AWARIA

* podświetlenie klawiatury

* alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

* sygnalizacja dźwiękowa - alarm - awaria - czas na wejście - czas na wyjście - naruszenie wejść (gong) - potwierdzenie operacji klawiatury

* 2 wejścia - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC - 21 rodzajów reakcji - wykrywanie awarii czujki - wykrywanie zamaskowania czujki

* odczyt pamięci alarmów i awarii

* mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora

* CA-10 KLED deklaracja zgodności CE


Manipulator strefowy CA-64 - cena-184.00 zł

Klawiatura strefowa CA-64 S

* steruje jedną strefą w systemie

* 12-klawiszowa klawiatura

* podświetlenie stałe lub czasowe

* alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

* 3 diody LED - stan strefy: DOZÓR, ALARM, czas na wyjście - stan systemu - AWARIA

* sygnalizacja dźwiękowa - alarm - czas na wejście - czas na wyjście - czas auto uzbrojenia - pozostawienie otwartych drzwi - potwierdzenie operacji klawiatury

* przekaźnik do sterowania elektro zaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną

* wejście (NC) do kontroli stanu drzwi

* mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora

* CA-64 S deklaracja zgodności CE


Obudowa centrali 17/50 - cena-139.90 zł

* do centrali: CA-64

* wymiary: 325x400x95 mm

* waga: 4.9 kg

* waga z opakowaniem: 5.1 kg

* miejsce na akumulator: 18A

* transformator: TRP 50VA

* napięcie zasilania: 230V/AC, 50Hz

* napięcia wyjściowe przy obciążeniu: 20V/2.8A

* zamykanie: skręcana lub na zamek

* posiada dystans od ściany


Obudowa centrali 7/20 - cena-99.10 zł

* do central CA-4 , CA-5 , CA-6

* wymiary : 250x250x80

* waga : 2.2 kg

* waga z opakowaniem: 2.3 kg

* miejsce na akumulator: 7Ah

* transformator: TRP 20VA

* napięcie zasilania: 230V/AC,50Hz

* napięcia wyjściowe przy obciążeniu: 18V/1A 16V/1.2A

* zamykanie: skręcana lub na zamek (opcja dodatkowa)

* posiada dystans od ściany


Obudowa centrali CA-10 17/40 - cena-109.30 zł

* do centrali CA-10

* wymiary: 320x300x90

* waga: 3.3 kg

* waga z opakowaniem: 3.4 kg

* miejsce na akumulator: 18Ah

* transformator: TRP 40VA

* napięcie zasilania: 230V/AC,50Hz

* napięcia wyjściowe przy obciążeniu: 18V/2A 16V/2.2A

* zamykanie: skręcana lub na zamek

* posiada dystans od ściany


Obudowa centrali CA-4V1 - cena-95.10 zł

* do central CA-4V1

* wymiary : 250x250x80

* waga : 2.2 kg

* waga z opakowaniem: 2.3 kg

* miejsce na akumulator: 7Ah

* transformator: TRP 20VA

 napięcie zasilania: 230V/AC,50Hz

* napięcia wyjściowe przy obciążeniu: 18V/1A 16V/1.2A

* zamykanie: skręcana lub na zamek (opcja dodatkowa)

* posiada dystans od ściany


Płyta główna CA-64 - cena-590.00 zł

Płyta główna centrali CA-64

* 16 wejść - obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC - kilkadziesiąt rodzajów reakcji

* 18 (16+2) wyjść - 4 wysoko prądowe z bezpiecznikami elektronicznymi (programowany sposób działania, kilkadziesiąt funkcji) - 12 nisko prądowych do sterowania przekaźnikami (programowany sposób działania, kilkadziesiąt funkcji) - 2 wysoko prądowe z bezpiecznikami elektronicznymi (do zasilania manipulatorów i ekspanderów)

* magistrala manipulatorów - do 8 manipulatorów LCD - moduł tablicy synoptycznej

* 2 magistrale do modułów dodatkowych - do 32 urządzeń do jednej magistrali - moduły wejść lub wyjść z zasilaczem lub bez - klawiatury strefowe - zamki szyfrowe - inne

* dialer telefoniczny - monitoring - 4 numery stacji monitorujących - odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu - powiadamianie - zdalne programowanie z komputera przez modem - sterowanie przez telefon

* łącze RS-232 - programowanie lokalne - dołączenie modemu zewnętrznego - dołączenie drukarki z portem szeregowym

* zasilacz impulsowy - wydajność 3A - zabezpieczenie przeciwzwarciowe - układ ładowania i kontroli akumulatora - odłączanie akumulatora rozładowanego

* zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem - podtrzymywany bateryjnie

* sygnalizacja optyczna działania wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego

* zabezpieczenie wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych


Sygnalizator 7016 - cena-75.00 zł

* optyczno-akustyczny

* piezoelektryczny modulowany

* wymiary: 122 x 74 x 45 mm

* kolor: biały + niebieska lampa


Sygnalizator AS-7015 - cena-75.00 zł

* optyczno-akustyczny

* piezoelektryczny modulowany

* wymiary:122 x 74 x 45 mm

* kolor: biały + czerwona lampa


Sygnalizator M 4001 - cena-170.00 zł

* współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego

* sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

* sygnalizacja optyczna - żarówka 5W/12V

* 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sposobu sterowania

* możliwość wyboru sygnału alarmowego - 3 sygnały akustyczne

* obudowa z wysoko udarowego poliwęglanu PC LEXAN

* zabezpieczenie antysabotażowe o przed otwarciem o przed oderwaniem od podłoża

* osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej

* impregnowane układy elektroniczne

* opcjonalny hermetyczny mikroprzełącznik kontaktronowy


Sygnalizator M 4001 Z - cena-192.00 zł

* współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego

* sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

* sygnalizacja optyczna - palnik ksenonowy

* 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sposobu sterowania

* możliwość wyboru sygnału alarmowego - 4 sygnały akustyczne

* obudowa z wysoko udarowego poliwęglanu PC LEXAN

* zabezpieczenie antysabotażowe o przed otwarciem o przed oderwaniem od podłoża

* osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej

* impregnowane układy elektroniczne

* własne zasilanie - akumulator żelowy 6V 1,3 Ah w zestawie


Sygnalizator SD 3000 - cena-260.00 zł

* współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego

* sygnalizacja akustyczna - przetwornik magnetodynamiczny

* sygnalizacja optyczna - palnik ksenonowy

* 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sposobu sterowania

* możliwość wyboru sygnału alarmowego - 4 sygnały akustyczne

* obudowa z wysoko udarowego poliwęglanu PC LEXAN

* zabezpieczenie antysabotażowe o przed otwarciem o przed oderwaniem od podłoża

* osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej

* impregnowane układy elektroniczne

* opcjonalny hermetyczny mikroprzełącznik kontaktronowy

* własne zasilanie - miejsce na akumulator 12V/1,3 Ah


Sygnalizator SP-500 - cena-155.10 zł

* współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego

* sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

* sygnalizacja optyczna - żarówka 5W/12V

* możliwość wyboru sygnału alarmowego - 3 sygnały akustyczne

* obudowa z wysoko udarowego poliwęglanu PC LEXAN

* zabezpieczenie antysabotażowe o przed otwarciem o przed oderwaniem od podłoża

* osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej

* impregnowane układy elektroniczne

* opcjonalny hermetyczny mikroprzełącznik kontaktronowy


Sygnalizator SPL-1010 - cena-294.00 zł

* współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego

* sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

* sygnalizacja optyczna - palnik ksenonowy

* 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sposobu sterowania

* możliwość wyboru sygnału alarmowego - 4 sygnały akustyczne

* obudowa z wysoko udarowego poliwęglanu PC LEXAN

* zabezpieczenie antysabotażowe o przed otwarciem o przed oderwaniem od podłoża o przed zalaniem pianką montażową

* osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej

* impregnowane układy elektroniczne

* własne zasilanie - akumulator żelowy 6V/1,3Ah w zestawie


Sygnalizator SPL-2010 - cena-175.00 zł

* współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego

* sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

* sygnalizacja optyczna - żarówka 5W/12V

* 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sposobu sterowania

* możliwość wyboru sygnału alarmowego - 3 sygnały akustyczne

* obudowa z wysoko udarowego poliwęglanu PC LEXAN

* zabezpieczenie antysabotażowe - przed otwarciem - przed oderwaniem od podłoża - przed zalaniem pianką montażową

* osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej

* impregnowane układy elektroniczne

* opcjonalny hermetyczny mikroprzełącznik kontaktronowy


Sygnalizator SPL-2030 - cena-120.00 zł

* współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego

* sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

* sygnalizacja optyczna - żarówka 5W/12V

* 2 wejścia sterujące - możliwość wyboru sposobu sterowania

* możliwość wyboru sygnału alarmowego - 3 sygnały akustyczne

* obudowa z wysoko udarowego poliwęglanu PC LEXAN

* zabezpieczenie antysabotażowe o przed otwarciem o przed oderwaniem od podłoża

* miejsce na osłonę wewnętrzną z blachy ocynkowanej

* impregnowane układy elektroniczne


Sygnalizator SPW-100 - cena-42.00 zł

* współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego

* sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

* możliwość wyboru sygnału alarmowego - 3 rodzaje * obudowa z ABS

* zabezpieczenie antysabotażowe - przed otwarciem

* impregnowane układy elektroniczne


Sygnalizator TSZ-4 - cena-110.00 zł

* akustyka - hermetyczny przetwornik piezoelektryczny o bardzo małym poborze prądu

* optyka - pulsująca żarówka

* niezależne sterowanie akustyką i optyką

* zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji napięć sterujących

* czas trwania sygnałów alarmowych uzależniony od sygnałów sterujących akustyką i optyką

* obudowa wykonana z wysoko udarowego tworzywa sztucznego (poliwęglan i ABS)

* dodatkowa pokrywa z poliwęglanu zabezpieczająca elektronikę i złącza przed udarami mechanicznymi oraz niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych

* ochrona antysabotażowa przed zdjęciem pokrywy obudowy lub oderwaniem sygnalizatora od podłoża

 technologia montażu powierzchniowego (SMT)

* wymiary: 310 x 183 x 75 mm * waga: 0,75kg


Syntezer mowy SM-2 - cena-113.50 zł

Syntezer mowy SM-2

* przechowywanie komunikatu słownego o alarmie - czas trwania komunikatu - 16 sekund - pamiętany również po odłączeniu zasilania

* wbudowany mikrofon

* 2 gniazda słuchawkowe - podsłuch linii telefonicznej - kontrola nagrania


Szyfrator SZWO-2 - cena-90.00 zł

Zamek szyfrowy SZW-02

* 12-klawiszowa klawiatura

* podświetlenie stałe lub czasowe

* 3 diody LED - AKTYWNY, DOSTĘP, DRZWI

* alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

* sygnalizacja dźwiękowa o potwierdzenie operacji klawiatury o pozostawienie otwartych drzwi

* przekaźnik do sterowania elektro zaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną

* wejście (NC) do kontroli stanu drzwi

* mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora