Regulamin Sklepu
 
1. Klientem sklepu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia tj. osoba, która ukończyła 18 lat.

2. Zamówienia na towary przyjmowane są za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, e-maila jak również komunikatora GG.

3. Nieprawidłowo złożone i opłacone zamówienia nie będą rozpatrywane i realizowane.

 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości przesłane do nas zamówienie od nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub poprzez e-mail.

5. Zamówienia od Klientów, którzy dokonywali już u Nas zakupów będą potwierdzane wyłącznie przez e-mail.

6. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę.

7. Firma Łódzkie Centrum Elektroniki zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

8. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

10. Zamówiony sprzęt wysyłamy  przesyłką kurierską. W przypadku zamówień złożonych do godziny 14.00 towar zostanie wysłany tego samego dnia, a w przypadku złożenia zamówienia po godzinie 14.00 wysyłka nastąpi następnego dnia roboczego (chyba, że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

11. W przypadku zamówień o wartości do 1000zł stroną obciążoną kosztem przesyłki jest zamawiający. Koszt przesyłki o wartości powyżej 1000zł i opłacony przelewem, pokrywa sklep (nie dotyczy przesyłek wysyłanych poza terytorium Polski).

12. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy zgodnie z  zamówieniem.

13. Razem z przesyłką dostarczane są: gwarancja, dostępna dokumentacja oraz dokument zakupu - faktura VAT.

14. Należność za zamówiony sprzęt przesyłana jest na Konto Sklepu.

15. Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie Unii Europejskiej.

16. Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 10 dni licząc od daty zakupu zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2 poz. 271), poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym (zapieczętowanym). Koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Klient.

17. Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt o innym rozmiarze, kolorze, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty i posiada metki oraz niezniszczone opakowanie.

18. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz Handlowiec niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.

19. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną:

 lcea@wp.pl.